Publicaties

Hanny van Lankeren en Marja Reinders. Real-time Voiceprint visual feedback as a tool in the acquisition of motor learning skills, a pilot study. Paper presented at the Estill World Voice Symposium V, Rome 2011. In preparation. Abstract in Dutch: Nederlandse samenvatting

Hanny van Lankeren. De vrouwelijke tenorstem: een pilotonderzoek. Bijdrage NVZBulletin 2011; 19: 12-13.

Hanny van lankeren and Alberto ter Doest. Einführung in Estill Voice training (EVT) mit Figuren, Video und Voiceprint. Beitrag an die Dokumentation 2010: pag. 17-26. Singen und Lehren zwischen Tradition und Moderne. Bundersverband Deutscher Gesangspädagogen.

Hanny van Lankeren. Stemveroudering onder invloed van de leeftijd: een onderzoek bij professionele zangers. Verslag van een lezing gegeven door Geert Berghs. NVZBulletin 2010; 18: 7-8.

Hanny van Lankeren. Voice characteristics of amateur female tenors are comparable with those of male tenors. Logopedics Phoniatrics Vocology 2010, Vol. 35: 51-–58.

Hanny van Lankeren. Maarten Rienks: 'Lichtenberger Methode'. Verslag van een workshop gegeven door Maarten Rienks over de Lichtenberger Methode. NVZBulletin 2010; 17: 7-8.

Hanny van Lankeren. Mutatie en andere specifieke stemproblemen bij kinderen. Verslag van een lezing gegeven door Dr. Ida van Wijck tijdens het Het Symposium van de NVZ: De Kinderstem. NVZBulletin 2010; 16: 18-19.

Hanny van Lankeren. Resonance in Singing: voice building through acoustic feedback. Boekbespreking van het boek geschreven door Donald Gray Miller. NVZBulletin 2009; 14: 14-15.

Hanny van Lankeren. Klassieke zangtechniek: een objectieve en praktische benadering. Boekbespreking van het boek geschreven door Wim Ritzerfeld. NVZBulletin 2009; 14: 10.

Hanny van Lankeren, Fransje van Luin, Donald G. Miller & Harm K. Schutte. "Calling" may be a distinct voice quality, intermediate between speech and belting. Abstract of a poster presented at the PAS-Conference October 3-5, 2002.